fbpx

Otázky a odpovede

Kto sa môže do ceny Učiteľ Slovenska zapojiť?

Učitelia základných a stredných škôl (štátnych, súkromných a cirkevných) ako aj učitelia v online kurzoch pre žiakov/študentov v rozmedzí  5 – 18 rokov.

Kto môže nominovať učiteľa na cenu Učiteľ Slovenska?

Učiteľov môže nominovať ktokoľvek – žiak, študent, rodič, kamarát, kolega či riaditeľ, ktorý daného pedagóga pozná.

Aký význam má nominácia?

Nomináciou nás informujete o pedagógovi, o ktorom si myslíte, že výrazne prispieva v oblasti vzdelávania, motivuje, inšpiruje a zaslúži si, aby sa jeho príbeh dostal do povedomia verejnosti.

Nominácia je zároveň vyjadrením poďakovania a podpory z vašej strany. 

Každého nominovaného budeme osobne informovať o jeho nominácií a požiadame ho o vyplnenie prihlášky.

Je nominácia anonymná?

Áno, vaša nominácia je anonymná. V prípade, že sa nominovaný učiteľ zaujíma o to, kto ho nominoval, vyžiadame si najprv súhlas od vás  na poskytnutie tejto informácie.

Má moja nominácia vplyv na úspech nominovaného učiteľa v projekte Učiteľ Slovenska?

Nie. Nominovaný učiteľ je na základe vašej nominácie vyzvaný k tomu, aby sa do projektu zapojil. V prípade, že tak urobí a podá si prihlášku, rozhoduje o jeho postupe medzinárodná odborná komisia.

Prečo sa projekt volá Učiteľ Slovenska?

Názov sme odvodili od medzinárodnej ceny Global Teacher Prize. S pojmom „učiteľ“ pracujeme v ponímaní všeobecného označenia povolania, ktoré zahŕňa učiteľov i učiteľky. Pri oslovovaní vždy používame oslovenie učiteľ a učiteľka.

Musí sa učiteľ prihlásiť sám?

Áno, každý učiteľ sa musí prihlásiť sám. Musí tak urobiť preto, lebo o svojej osobe vie sám poskytnúť čo najrelevantnejšie a najkomplexnejšie údaje. Zároveň tým dáva na známosť, že svojim vyučovacím metódam verí.

Môžem sa prihlásiť aj bez nominácie?

Samozrejme. Učiteľ so záujmom prihlásiť sa nemusí byť nominovaný.

Musím sa vyjadriť ku všetkým otázkam v prihlasovacom formulári?

Nie. Povinné sú len otázky označené hviezdičkou. Vyplnenie ostatných otázok je dobrovoľné, pomáha však odbornej komisii vytvoriť si širší obraz o vašom pôsobení.

Môžem sa prihlásiť do projektu Učiteľ Slovenska opakovane?

Áno. Do nového ročníka projektu sa môžu prihlásiť aj učitelia, ktorí sa prihlásili do predošlých ročníkov a nepostúpili medzi TOP 10 finalistov. Vzhľadom na skúsenosť s kvalitou prihlášok učiteľov priam vyzývame, aby sa prihlásili opakovane, keďže bohužiaľ v jednotlivých ročníkoch nemáme priestor venovať sa a oceniť všetkých inšpiratívnych učiteľských nadšencov.

 
Nepostúpil som v minulom ročníku, som teda z pohľadu odbornej komisie zlý učiteľ?

Absolútne nie! Vážime si každú jednu prihlášku a ešte viac ochotu podeliť sa s nami o vaše príbehy. Rozhodovanie o výbere desiatich finalistov je však náročný proces, v ktorom žiaľ pravidlá neumožňujú upriamiť pozornosť na všetkých zapojených. Kvalita prihlášok v prvom ročníku výrazne presiahla kvantitu, a preto odporúčame podávať prihlášku pravidelne. 

 
Nerobím nič výnimočné, nie som superhrdina, prečo sa mám prihlásiť?

Venujete sa jednému z najdôležitejších poslaní na svete! Kto mení svet a kde začína zmena? Každý učiteľ, ktorý je odovzdaný svojej práci a nevzdáva to ani napriek nastaveniu súčasného systému by nemal váhať o tom, či sa prihlási. Nehľadáme superhrdinov, ale učiteľských nadšencov.

Čo môžem účasťou v projekte získať?

Výherca hlavnej ceny získava titul Učiteľa Slovenska pre daný ročník, finančnú odmenu vo výške 5 000 €, vecné dary od sponzorov a možnosť byť prítomný pri odovzdávaní medzinárodnej ceny Global Teacher Prize v Dubaji. Víťaz v hlasovaní o Cenu verejnosti získava 2 000 €. Ako finalista získavate prístup do siete aktívnych pedagógov, ktorí sa vzájomne podporujú a motivujú. Projekt Učiteľ Slovenska vám prináša nové kontakty a skúsenosti, vďaka ktorým sa presvedčíte, že s vašimi nápadmi nie ste stratenou ihlou v kope sena. Učiteľ Slovenska zároveň pomáha šíriť dobré meno školám, z ktorých k nám učitelia prichádzajú. Všetkých finalistov okrem toho čakajú vecné dary od sponzorov.

Budem ako finalista súperiť s inými učiteľmi?

Cena Učiteľ Slovenska nie je postavená na princípe súperenia a súťaženia, hoci si štatút ceny musí z hľadiska medzinárodných pravidiel držať. V ideálnom prípade získavate učiteľov – priateľov nastavených na rovnakej vlne ako ste vy sami. Naším cieľom je prepájanie aktívnych pedagógov z celého Slovenska a informovanie verejnosti o úžasných veciach, ktoré robia. Zmena stereotypného pohľadu na prácu učiteľov a prinavrátenie váženosti tejto profesii patria medzi naše dlhodobé priority. Nezaoberáme sa otázkou, kto je najlepší, ale kto to robí dobre a dosahuje patričné výsledky.

Budem sa ako finalista musieť prihlásiť aj do medzinárodnej súťaže?

Nie je to vyslovene podmienka, našou snahou je však svetu ukázať, že aj my máme špičkových a svojmu povolaniu oddaných učiteľov. Našich finalistov preto žiadame, aby s našou pomocou prihlášku do medzinárodného projektu podali. V medzinárodnom kole môže zo slovenských finalistov uspieť ktokoľvek, nemusí to byť len náš národný víťaz.

Je potrebná znalosť angličtiny?

Nie. S angličtinou vám pomôžeme. Znalosť angličtiny nie je nevyhnutná ani v prípade zapojenia sa do medzinárodnej ceny Global Teacher Prize.

Zahŕňa účasť v projekte vystupovanie v médiách?

Áno, po vzájomnej dohode s organizátormi projektu. Ako zástupca celej pedagogickej obce máte šancu ukázať, aké dôležité povolanie vykonávate, no vždy máte možnosť rozhodnúť sa, či danú ponuku využijete.

nasledujúca stránka

Mediálne výstupy

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?
Copy link
Powered by Social Snap