fbpx

Organizátor

Komenského inštitút

Komenského inštitút je inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Cieľom Komenského inštitútu je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania. Veríme, že 20 praktických príkladov ročne môže dosiahnuť viac ako desiatky koncepcií a konferencií. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi budú ukazovať ako je možné školstvo postupne reformovať.

CEEV Živica

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene.
Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie
seba samého. Pobočky má v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre
Zaježová. Chce pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný
k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. V organizácii veria, že príroda vie ľudí
mnohému naučiť. Živica realizuje niekoľko vzdelávacích programov
zameraných na reformu školstva a inovatívne vzdelávanie. Jedným z
takýchto programov je aj Komenského inštitút.

Varkey Foundation

Ocenenie Global Teacher Prize je súčasťou dlhodobého záväzku Varkey
Foundation zlepšiť postavenie učiteľov. Víťaz Global Teacher Prize získa
finančnú odmenu, ktorá mu bude vyplácaná počas obdobia desiatich
rokov a Varkey Foundation mu poskytne aj finančné poradenstvo. Víťaz sa
zároveň stáva globálnym ambasádorom nadácie a bude sa od neho
očakávať, že sa zúčastní verejných podujatí či odborných diskusií, aby
ďalej zvyšoval prestíž učiteľského povolania. Podmienkou získania
finančnej odmeny je, aby zostal učiteľom minimálne počas nasledujúcich
piatich rokov.

nasledujúca stránka

Global Teacher Prize

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?
Copy link
Powered by Social Snap