fbpx

Víťazi

Víťazka Národnej Ceny
Učiteľ Slovenska 2020
a Ceny verejnosti
Iveta Barková

Iveta Barková je učiteľkou celým svojím bytím. Vždy ňou chcela byť a vždy vedela, ako by mala jej škola snov vyzerať. Od roku 2015, po tom ako so svojou kolegyňou Janou Augustovičovou založila v Senci Súkromnú základnú školu, tento svoj sen skutočne žije.

Víťaz Národnej Ceny
Učiteľ Slovenska 2019
Peter Pallo

Už ako štrnásťročný spoluorganizoval rôzne animátorské aktivity a kultúrne podujatia pre deti, ktorých svet ho upútal. A hoci vie, že byť mužom, otcom a živiteľom rodiny v pozícii učiteľa je náročné z pohľadu sociálneho zabezpečenia rodiny, iné povolanie si nedokáže predstaviť.

Víťazka Národnej Ceny
Učiteľ Slovenska 2018
Zuzana Tkáčová

Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na predmety v oblasti STEM (informatické, prírodné a technické vedy). Na škole zaviedla Informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu), podujatie plné IT workshopov a prednášok. Motivácia žiakov, špeciálne dievčat, je pre ňu kľúčová.

Cena verejnosti
Učiteľ Slovenska 2019
Angelika Hanesz

Je presvedčená, že najdôležitejšie je naučiť deti rozmýšľať, logicky uvažovať a kriticky myslieť. V prírodných vedách uprednostňuje efektívne bádateľské vyučovanie. Vedie krúžky robotiky, už deviaty rok je mentorkou súťažného tímu Talentum. Na čiastočný úväzok pracuje na Ústave informatiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde je v rámci projektu IT Akadémia školiteľkou vzdelávania učiteľov informatiky. Podieľa sa na vytváraní obsahu Moderných metód a foriem vyučovania informatiky na ZŠ a Programovania robotických modelov na ZŠ.

Cena verejnosti
Učiteľ Slovenska 2018
Noémi Ráczová

Myslí si, že k úspechu si prispievajú žiaci sami, avšak túto cestu sa im snaží ako učiteľka uľahčiť. Snaží sa, aby sa mohli žiaci do procesu výučby aktívne aj kreatívne zapojiť, aby si stanovili nielen ciele, ale aj kroky, ktoré k nim vedú. Učiteľ má byť podľa nej osobou, ktorá posúva, núti žiaka zamyslieť sa, aby mohol prehodnotiť svoje správanie aj vedomosti.

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?
Copy link
Powered by Social Snap