fbpx

Víťazi

Víťaz Národnej Ceny
Učiteľ Slovenska 2019
Peter Pallo

Vyučovanie Petra Palla je absolútne prispôsobené súčasnému nastaveniu detí, keďže má charakter happeningu s prvkami dramatizácie, koncertu, výtvarného umenia, kde diváci sú najmä aktérmi. Popri všetkom však forma nie je nadradená obsahu, keďže jeho hodiny majú svoju tematickú štruktúru, zasadenú do širšieho projektu.

Cena verejnosti
Učiteľ Slovenska 2019
Angelika Hanesz

Je presvedčená, že najdôležitejšie je naučiť deti rozmýšľať, logicky uvažovať a kriticky myslieť. V prírodných vedách uprednostňuje efektívne bádateľské vyučovanie. Vedie krúžky robotiky, už deviaty rok je mentorkou súťažného tímu Talentum. Na čiastočný úväzok pracuje na Ústave informatiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde je v rámci projektu IT Akadémia školiteľkou vzdelávania učiteľov informatiky. Podieľa sa na vytváraní obsahu Moderných metód a foriem vyučovania informatiky na ZŠ a Programovania robotických modelov na ZŠ.

Ste pripravený zapojiť sa, alebo viete o niekom, koho by sme mali osloviť?
Copy link
Powered by Social Snap